Home
Temadag om peritonealdialyse

Temadag om peritonealdialyse

Temadag om Peritonealdialyse

Fredag d. 28. oktober 2016

Lokale 10 (Marie Krogh), indgang 51

Klinikbygningen, Hovedindgang Sydvest

Odense Universitets Hospital

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Program

10:00 – 11:00: Peritonealdialyse – fysiologi, behandlingsformer og væsker

Ved Nefrolog Johan V Povlsen, Overlæge, Nyremedicinsk Afd. C, Århus Hospital Skejby

11:00 – 11:45: Ultrafiltration og ultrafiltrationsvigt

Ved Nefrolog Johan V Povlsen, Overlæge, Nyremedicinsk Afd. C, Århus Hospital Skejby

12:00 – 13:00: Anlæggelse af PD katetre og komplikationer

Ved Nefrolog Rizwan Butt, Afdelingslæge, Nefrologisk afd., Herlev Hospital

 

13:00 – 13:30: Frokost

13:30 – 14:30: Patient cases

Ved Nefrologer Johan V Povlsen og Rizwan Butt

14:30 – 15:00 Kaffe og kage

14:45 – 15:30: PD til børn, patienter med hjertesvigt, patienter med leversvigt

Ved Nefrolog Johan V Povlsen, Overlæge, Nyremedicinsk Afd. C, Århus Hospital Skejby

15:30 – 17:00: ”Hands on” – 3 x 20 min. ved 3 stationer med natmaskine (ADP), væsker/poser (CAPD) og gennemgang af PET.

Ved Nefrolog Johan V Povlsen, Pernille Tofte-Jensen, Senior produktspecialist

og Hanne Ostenfeldt, Senior produktspecialist, Baxter A/S

 

Middag på lokal restaurant for egen regning 😉

 

Der er 40 pladser, som udstedes efter først til mølle princippet til medlemmer af Yngre Nefrologer.  Ikke-medlemmer kan deltage i temadagen ved ledige pladser til 200kr.

Tilmelding eller spørgsmål bedes rettet til yngrenefrologer@gmail.com.

Mødet er sponsoreret af Baxter og anmeldt til ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien)

 

Venlig Hilsen Bestyrelsen

Leave a Comment

*

*