Home
Links

Links

www.nephrology.dk

Dansk Nefrologisk Selskab (DNS). Hører under Dansk Selskab for Intern Medicin, og er moderselskab for Yngre Nefrologer. Medlemskab af Yngre Nefrologer kræver samtidig medlemskab af DNS. Afholder årlig konference for dansk nefrologi, og organiserer den specialespecifikke del af den nefrologiske speciallægeuddannelse.

www.era-edta.org

European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). DNS er datterselskab til foreningen. Afholder kurser indenfor nefrologi, transplantation, hypertension, etc. samt en stor årlige konference. Har organiseret Young Nephrologist Platform for yngre europæiske nefrologer. Stor forskningsaktivitet med flere forskellige udvalg, der koordinerer klinisk og epidemiologisk forskning. Publicerer tidsskriftet Nephrology Dialysis Transplantion.

www.asn-online.org

American Society of Nephrology (ASN). Afholder kurser indenfor nefrologi, transplantation, hypertension, etc. samt den årlige konference ASN Kidney Week. Stor forskningsaktivitet. Publicerer Journal of the American Society of Nephrology (JASN) og Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN). Gratis medlemskab for Ph.D.-studerende og læger i uddannelsesstilling.

www.theisn.org

International Society of Nephrology (ISN). Afholder kurser indenfor nefrologi, transplantation, hypertension, etc. samt en stor årlige konference. Stor forskningsaktivitet. Publicerer Kidney International gennem Nature Publishing. Gratis medlemskab for læger under 37 år i uddannelsesstilling i nefrologi. Udfyld ISN In-Training Membership Application form https://www.z2systems.com/np/clients/isn/survey.jsp?surveyId=13& og send til overlæge professor Klaus Ølgaard på klaus.olgaard@regionh.dk for attestering.

www.kdigo.org

Kidney Disease – Improving Global Outcomes (KDIGO). Internationale guidelines for nefrologi.

www.nyreforeningen.dk

Nyreforeningen. Den frivillige danske patientforening for personer med nyre- og urinvejssygdomme, samt deres pårørende og donorer.