Home
Foreningen
Indmeldelse

Indmeldelse

Alle yngre læger og medicinstuderende kan blive medlemmer af Yngre Nefrologer. Medlemskab i Yngre Nefrologer forudsætter medlemskab af Dansk Nefrologisk Selskab eller anmodning herom. Indmeldelse foregår ved at sende kontaktoplysninger til yngrenefrologer@gmail.com, samt betale kontingent på 300 kr. til foreningens konto:

Reg. nr. 6771
Konto nr. 6578957