Home
Foreningen
Referater
YN bestyrelsesmøde 18/5-2016

YN bestyrelsesmøde 18/5-2016

tilstede: Mie, Jesper, Tilde, Iain, Anders, Christoffer, Philip, Eva og Maria

 

1. Evaluering af generalforsamling.
Det gik godt. Vi havde MEGET kort tid. Lad os afvente og se hvordan næste år ser ud.
Vi skal have taget stilling til om vi skal være politiske (evt lige nu). Iain synes ikke vi skal synes det ligger bedre hos YL og forskellige uddannelses udvalg. Anders: Manglende resourcer. Iain: Spørgsmåler er om det skal være målet? Dette synes Iain ikke. Philip: Apelsin i turban/ DNS bestyrelse – men det var vel ikke meningen fra start. Jesper: Det var jo problemet med Hillerød der startede diskussionen. Synes det virker som om der arbejdes på problemet fra andre sider men spørgsmålet er om vi kan gøre så meget yderligere. Mie: Spørgsmålet er om NÅR vi får en plads hos DNS bestyrelse om vi så skal være meget aktive eller blot forslags stillende? Vi lukker den med at vi jo ikke sidder i bestyrelsen lige nu og der er generel enighed i bestyrelsen om ikke at være politiske lige nu.

2. Gennemgang af næste temadag:
2a PD (?) – Diskussion af ønsker og tanker om hvad dagen burde indeholde. Baxter har lige holdt en temadag men der var kun plads til 15 og mange ville gerne have været med. Andre forslag: HD, calcium/ fosfat. Generel enighed om at der er ved at være tid til noget dialyse og PD er spændende. Tilde foreslår at se på et program med Johan Poulsen som er hendes vejleder. Derudover nævnes Rizwan fra Herlev. Vi enes om at se på program først. Tilde og Anders står for det. Evt noget teori om formiddagen og noget med at se på maskiner senere.
2b Fastlæggelse af dato: Det er svært at finde en dag hvor alle kan. Vi Doodler. Svar indenfor en uge. Obs at dato selvfølgelig afhænger af Johan (og jagt sæsonen)
2c Ansvarlig for bookning af lokale og beværtning: Anders står for det sammen med Christoffer (da Anders jo har gjort det før og Christoffer er i Odense). De snakker sammen om det.
2d Ansvarlige for kontakt til foredragsholder og udarbejdes af program, samt foreløbige deadlines for flyer og færdige program.: Maria laver flyer, vi aftaler at den skal ud inden 10/6. Vi skal selvfølgelig have et program og en dato først. Dette program inkl restaurant bagefter, Christoffer står for at finde et passende sted.
2e Ansvarlig for sponsorat (forslag kontakt til baxter). Maria skriver til Marie-Louise fra Baxter.

3. Andet. Hvad med UL kursus? Det bliver nok først efter Jul at vi ser på dette.